لوگو

انجمن پلی یورتان در نمایشگاه بین المللی ایران پلاست بهمن 1400 یک پاویون جهت ارائه ی برنامه های آموزشی و شناخت بیشتر صنعت پلی یورتان به خود اختصاص داده است.
لیست شرکت های این انجمن که در نمایشگاه بین المللی ایران پلاست بهمن 1400 حضور دارند به شرح ذیل می باشد:

 • شرکت مهندسی کاج طلایی آفاق
 • تولیدی و بازرگانی بین المللی سپهر دنیا
 • شرکت جذب ستاره
 • شرکت پلی یورتان پارس
 • شرکت سی سو پلیمر زرنما
 • شرکت آرین پلی یورتان
 • شرکت کبودان شیمی زرین
 • شرکت مواد مهندسی مکرر
 • شرکت فناوران پلی اوره تان کاسپین
 • شرکت پیکفوم
 • شرکت تهران دلتا
 • شرکت ایمن پلیمر شیمی
 • شرکت کمیسان
 • شرکت سیستم های پلی یورتان
 • شرکت رسام پلیمر نامی
 • شرکت فرا پترو پلیمر مهام
 • شرکت آراد شیمی کرج
 • شرکت پارس پلیمر ایرانیان
 • شرکت صنایع شیمیایی مرداس ایرانیان